Wet DBA zorgt voor onrust

In mei dit jaar is de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) in werking getreden. Door deze wet moet er een einde komen aan het systeem waarin de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) uitsluitsel moest bieden of een zzp’er als ondernemer werd beschouwd, als free-lancer of als werknemer. Onder de nieuwe wet is niet het totaalplaatje van de activiteiten van de zzp’er doorslaggevend, maar wordt per (soort) opdracht beoordeeld of deze opdracht kwalificeert als een werknemersrelatie of niet. Zodra er sprake is of lijkt van een gezagsrelatie, mag zowel de zzp’er als de opdrachtgever problemen verwachten. Voorlopig geldt er tot mei 2017 een overgangstermijn, waarin zowel opdrachtgevers als zzp’er de tijd hebben hun overeenkomst van opdracht te laten beoordelen of te herzien.

Op dit moment veroorzaakt deze wet vooral erg veel onzekerheid en onrust op de markt. De kritiek op deze wet wordt ook steeds luider. Op 9 september j.l. was er in het programma Nieuwsuur ruim aandacht voor deze onrust.

Speelt deze nieuwe regelgeving ook voor uw onderneming een rol? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee. Regelgeving wordt vaak als een hinderlijke belasting ervaren. Ook wij hebben kritiek op de starre en trage behandeling van de voorgelegde contracten tot op heden. Aan de andere kant is onze ervaring dat regels en eisen ook een welkom zetje in de rug kunnen zijn om zaken beter te organiseren.