Vaste prijsafspraken

- Huisman Accountants

Jaarrekeningen

Voor Besloten Vennootschappen is het opstellen van een jaarrekening volgens wettelijke regels verplicht. Voor een Eenmanszaak of Vennootschap onder Firma gelden deze regels niet. Wel moet iedere onderneming voor de belastingdienst een balans en winst & verliesrekening met specificaties opstellen. Wellicht heeft u als ondernemer ook nog te maken met eisen van de bank of andere belanghebbenden. Wij kiezen samen met u wat in uw situatie de optimale vorm is, zodat u voldoet aan wettelijke eisen en wensen van externe partijen, zonder dat dit onnodig hoge kosten met zich meebrengt.

De tarieven voor het opstellen van een jaarrekening zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderneming en van de kwaliteit van de aangeleverde administratie. Voor een aantal specifieke jaarrekeningen kunnen wij u onderstaand wel een prijsindicatie geven:

 

Stamrecht BV zonder personeel

(incl. deponeringsstukken en conceptnotulen AvA)

 

 € 475,-

Holding BV met DGA in dienst en omzet managementfee

(incl. deponeringsstukken en conceptnotulen AvA)

 

 € 760,-

Fiscale jaarstukken zzp'er zonder personeel of voorraad

 

 € 680,-