Vaste prijsafspraken

- Huisman Accountants

Abonnement of uurtarief

Voor onze werkzaamheden geldt dat wij op basis van een kennismakingsgesprek een inschatting maken van de benodigde uren en vervolgens een offerte en opdrachtbevestiging opstellen. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u er vervolgens voor kiezen onze standaard diensten af te nemen tegen een vast maandtarief, of facturen achteraf te ontvangen op basis van de werkelijk bestede tijd. In het eerste geval betaalt u de jaarstukken over een boekjaar al vooruit gedurende het boekjaar, maar is in de abonnementsprijs een jaarlijks kosteloos adviesgesprek inbegrepen. In beide gevallen baseren wij onze offerte op onderstaande uurtarieven:

 

Verwerken administraties € 65
Begeleiding administratie en opstellen fiscale jaarstukken € 85
Samenstellen jaarrekeningen en belastingaangiften, prognoses en overige adviesopdrachten € 95

Adviezen en bijzondere opdrachten

Wij kunnen u adviseren bij allerlei vraagstukken op fiscaal, organisatorisch of bedrijfseconomisch terrein. Voor eenvoudige vragen kunt u als cliënt altijd via de mail of telefoon bij ons terecht, zonder dat onmiddellijk "de teller gaat lopen". Bij meer complexe adviezen of bijzondere opdrachten, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een finaciële prognose of het inbrengen van een onderneming in een Besloten Vennootschap, geven we vooraf helderheid over de tarieven en het verwachte aantal uren.